"Online4Edu" war ein Projekt der Stiftung Digitale Chancen in 2014 - 2016.
Diese Webseite wird nicht weiter aktualisiert. Okay

Apie projekta

Online4EDU projektas skirtas sukurti metodikai ir priemonėms, kuriuos kartu su bendradarbiavimo internete įrankiais naudotų mokytojai. Projekte dalyvaujantys penki partneriai iš Airijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Vokietijos siekia sukurti mokymo(si) sistemą, atitinkančią ECDL fondo bendradarbiavimo internete programą. Projektas finansuojamas iš ES Erasmus+ programos lėšų, jį koordinuoja asociacija LIKTA (Latvija). Projekto trukmė yra 24 mėnesiai, jo pradžios data - 2014 metų rugsėjis, o pabaiga - 2016 metų rugpjūtis.

Projekto orientacija

Projektas orientuotas pradinio, vidurinio, pagrindinio ir profesinio ugdymo mokytojams, kuriems reikia ar kurie siekia naudoti IT priemones savo darbe.

Tikslai

Pagrindinis projekto tikslas yra paskatinti mokytojus naudoti IT priemones jų kasdieninėje profesinėje veikloje. Bendradarbiavimo internete priemonės gali iš esmės pagerinti visų mokyklinių disciplinų mokymo(si) kokybę. Jų panaudojimas leidžia mokytojams surasti ar sukurti bei panaudoti naują, šiuolaikišką mokymo(si) medžiagą.

Projektas Online4EDU skirtas sukurti metodikai ir priemonėms, kurias kartu su bendradarbiavimo internete įrankiais naudotų pradinio, vidurinio, pagrindinio ir profesinio ugdymo mokytojai.

Projekto metu sukurtas intelektinis produktas bus tinkamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, jie išmoks panaudoti internetines saugyklas, mokymosi aplinkas, susitikimų priemones ir išmaniuosius įrenginius savo pamokose. Šio mišraus mokymo metodo panaudojimas leis mokytojams pasiruošti ECDL bendradarbiavimo internete testui.

Projekto eiga

Projektas bus vykdomas keliais etapais ir atsižvelgiant į kiekvienos dalyvaujančios šalies specifiką. Bus pateikiamos rekomendacijos projekto rezultatams diegti visose šalyse-dalyvėse.

Projekto pradžioje vykdoma apklausa, kurios metu renkama informaciją apie tai, kaip mokytojai naudoja IT ir konkrečiai įvairias bendradarbiavimo internete priemones ir kokias žinias/įgūdžius jie turi. Naudojant apklausos duomenis nustatomos papildomos žinios/įgūdžiai, reikalingi mokytojams bendradarbiavimo internete srityje. Apklausa vykdoma Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje.

Nustačius mokytojams reikalingas žinias/įgūdžius ir lyginant tai su standartine ECDL bendradarbiavimo internete programa (Syllabus), bus sukurta nauja ECDL bendradarbiavimo internete programa mokytojams. Projekto metu sukurtas mokymo kursas bus pritaikytas mokymui auditorijoje ir Moodle aplinkoje. Kursas skirtas mokytojams pasiruošti ECDL bendradarbiavimo internete testui.

Yra numatyta projekto rezultatų sklaida nacionaliniame ir europiniame lygmenyse, o taip pat bus paruoštos rekomendacijos rezultatams diegti projekte dalyvaujančių šalių bendrojo ugdymo ar pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemose.

Pagrindimas

Informacinės technologijos (IT) plačiai paplito visose privataus, socialinio ir ekonominio bendradarbiavimo srityse, jas naudoja visų amžiaus grupių atstovai. Jauni žmonės naudoja internetą žaisdami žaidimus, susirašinėdami žinutėmis tarpusavyje ar su šeimos nariais, ieškodami informacijos namų darbams atlikti ir pan. Taip vadinama „skaitmeninė karta“ užaugo apsupta kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir kitų skaitmeninio amžiaus įrenginių, todėl jaunimas intuityviai žino, kaip naudoti IT savo bendravimo/bendradarbiavimo problemoms spręsti. Tokių kasdieninių skaitmeninių įgūdžių panaudojimas (net nekalbant apie skaitmeninius įgūdžius darbui) taip pat gali duoti didelę naudą mokyme(si).

Jau vien išmaniųjų įrenginių ar interneto paieškos panaudojimas pamokose gali būti labai efektyvus. Tačiau mokytojai privalo mokėti panaudoti pamokose ne vien šias priemones, bet ir sudėtingesnius bendradarbiavimo internete įrankius ir programas. Internetinės saugyklos ir tekstų apdorojimo priemonės svarbios ruošiant mokymo medžiagą kartu su kolegomis. Mokymo proceso organizavimui puikiai tinka mokymo(si) internete aplinkos. Visų tokių priemonių ir įrankių kompleksiškas naudojimas yra labai svarbus kuriant mišraus mokymo medžiagą ir metodiką šiame projekte. Mokymo medžiagos turinys atitiks ECDL bendradarbiavimo internete testo programą (Syllabus) mokytojams.